Month

sierpień 2019

All posts published in sierpień 2019

1 post
Dowody w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa
Bookmark?Remove?

Dowody w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

 - 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa możliwe jest tylko wówczas, gdy strona, która podważa ważność małżeństwa sakramentalnego  UDOWODNI, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Dlatego do najważniejszych zadań adwokata kościelnego jest pomoc w przygotowaniu wa... More »