Różne

Biblia księdza Wujka – wyjątkowy przekład we współczesnym opracowaniu


Pismo Święte ma nie tylko wartość religijną, ale także i językową, co widać dobrze choćby na humanistycznych uczelniach wyższych, na których jest to jedna z podstawowych i najdokładniej omawianych lektur. Biblia księdza Wujka to pełne tłumaczenie Pisma Świętego na język polski z 1599 roku opracowane przez jezuitę na podstawie łacińskiej Wulgaty. To wyjątkowe dzieło dostępne w transkrypcji typu „B” wiernie oddaje słowa wybierane przez tłumacza, jednocześnie ułatwiając zrozumienie niezwykle starych tekstów przez uwspółcześnienie ich ortografii.

Okoliczności wydania Biblii w przekładzie księdza Jakuba Wujka

Biblia księdza Wujka przez 367 lat była podstawowym przekładem katolickim Pisma Świętego. Było tak aż do czasu wydania Biblii Tysiąclecia w roku 1965, która do dziś uznawana jest za podstawowy przekład liturgiczny przez kościół katolicki w Polsce. Wydanie opracowane przez księdza Jakuba Wujka, jezuitę, który poświęcił ponad trzydzieści lat życia na stworzenie wiernego tłumaczenia Biblii z języka łacińskiego, greckiego, a fragmentami nawet hebrajskiego, do dziś uznawane jest za jedno z najpiękniejszych. Ukazało się ono w roku 1599, czyli dopiero 2 lata po śmierci autora przekładu. Zastąpiło wcześniejsze uznawane za niezbyt udane tłumaczenie Pisma Świętego na język polski, nazywane Biblią Leopolity.

Podstawą dla tłumaczenia księdza Jakuba Wujka była łacińska Wulgata. Dla lepszego zrozumienia oryginalnego tekstu posiłkował się on także pismem greckim i hebrajskim, szczególnie we fragmentach, które w przekładzie łacińskim uważał on za trudne do zrozumienia lub nieoddające w pełni zamierzonego znaczenia.

Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI wieku

Biblia księdza Wujka dostępna do nabycia to transkrypcja typu „B”, która wiernie zachowuje treść i słownictwo użyte w pierwotnym przekładzie. Ponieważ jednak renesansowa ortografia różni się znacznie od współczesnej i mogłaby ona utrudniać rozumienie czytanego tekstu, transkrypcja typu „B” nie zachowuje jej. W roku 1999 wydana została transkrypcja opracowana przez księdza Janusza Frankowskiego, który uwspółcześnił całą treść Pisma wraz z jego przypisami.

Czytając Biblię księdza Wujka w transkrypcji księdza Frankowskiego, można podziwiać jednocześnie prostotę przekazu, która nieczęsto pojawia się w treściach liturgicznych i poważny styl autora tłumaczenia. Jest to nie tylko wartościowa pozycja biblijna, ale także pomnik dla piękna polskiego języka i kultury. Treść Pisma w przekładzie Wujka nie traci na ważności pomimo upływu lat.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Oficyna Wydawnicza VOCATIO.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
64 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *