Finanse

Czym jest upadłość konsumencka?


Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, w wyniku którego zachodzi możliwość wyjścia z trudnej sytuacji osoby zadłużonej. Ściśle sformalizowana procedura przewidziana jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli inaczej – dla konsumentów. Warunkiem skorzystania z niej jest niewypłacalność. Drugą możliwością jest zastosowanie upadłości konsumenckiej wobec osób, które zaciągnęły zobowiązania w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną wcześniej.

Jak definiuje się niewypłacalność? Jest to taki stan, w którym dłużnik nie może zadbać o spłatę swoich zobowiązań – na przykład nie spłaci pożyczki w taki sposób, aby był w stanie pokryć środków życia codziennego.

Wynik postępowania

W upadłości konsumenckiej chodzi o to, aby oddłużyć wnioskodawcę. W miarę możliwości zaspokaja się jego wierzycieli w równomiernych proporcjach. Takie postępowanie pozwala zastąpić indywidualne postępowania sądowe oraz egzekucyjne, które wszcząć mogliby wierzyciele. Warto mieć na uwadze, że skorzystanie z tej instytucji jest możliwe jeśli konsument działa zgodnie z prawem. Nie można na przykład w ten sposób uniknąć konieczności płacenie alimentów, grzywien czy środków karnych. Należy też pamiętać o tym, że nasz majątek staje się tak zwaną masą upadłości i zaczyna zarządzać nim syndyk. Konsument z chwilą ogłoszenia upadłości traci także możliwość zawierania umów, z wyjątkiem tak zwanych drobnych umów życia codziennego, takich jak codzienne zakupy.

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skorzystać można z pomocy prawnika. Aby znaleźć podmiot, który zajmuje się tymi kwestiami w naszym mieście, w wyszukiwarkę można wpisać na przykład hasło „upadłość konsumencka Łódź„. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Radca Prawny Małgorzata Maciejewska.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
26 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *