Strona 1 z 1

obrót akcjami

: 17 maja 2021, 4:39
autor: waćar
Obrót akcjami jest rodzajem handlu online, w którym osoby kupują akcje firmy na giełdzie, aby czerpać zyski z jej wyników. Osoby zaangażowane w handel akcjami będą kupować i sprzedawać te akcje za pośrednictwem platformy handlowej online. Aby prowadzić handel, osoby fizyczne otwierają konto handlowe z preferowanymi brokerami. Rachunek handlowy zapewni osobom fizycznym różne funkcje (w zależności od brokera, którego wybiorą), a jedną z nich będzie handel akcjami. Za pośrednictwem tego konta można nabywać inne papiery wartościowe, takie jak fundusze inwestycyjne, obligacje, akcje itp.