Różne

Jakie są rodzaje lokat bankowych ze względu na okres ich trwania?


Czy wiesz, czym są lokaty bankowe? Na jakie grupy można podzielić lokaty bankowe, biorąc pod uwagę ich czas trwania?

Czym są lokaty bankowe?

Lokata bankowa to nic innego, jak swoisty depozyt bankowy, który oferowany jest przez instytucję finansową na bazie podpisanej umowy. Obecnie lokatę bankową spotkasz w ofercie niemal każdego banku. Samo działanie lokaty polega na wpłacie na nią środków w wysokości ujętej w umowie, które następnie pozostają do dyspozycji banku przez określony czas. Przez ten okres bank może w dowolny sposób dysponować uzyskanymi środkami, wliczając w to np. wypłaty kredytów. Oczywiście jest to korzystne dla Klienta, gdyż w ten sposób następuje kapitalizacja odsetek – czyli po prostu na Twojej lokacie gromadzone są odsetki. Do ich wypłaty łącznie z włożonym kapitałem dochodzi po czasie również określonym w umowie. Oczywiście aby lokata była najkorzystniejsza dla użytkownika, dobrze wiedzieć, kiedy i gdzie warto założyć lokaty bankowe.

Rodzaje lokat terminowych

Z uwagi na duże zróżnicowanie ofert poszczególnych banków, lokaty można sortować według różnorodnych kategorii. Jedną z najczęściej stosowanych jest czas ich trwania. Zacznijmy od lokaty jednodniowej, która dawniej cieszyła się ogromną popularnością. Obecnie jednak, z uwagi na zmianę przepisów, lokata jednodniowa nie jest aż tak częsta. Lokatę jednodniową zalicza się zasadniczo do lokat terminowych, których cechą charakterystyczną jest konkretny czas trwania – jak np. jeden kwartał. Przez czas trwania umowy klient nie ma dostępu do zdeponowanych środków, aby to zmienić, należy zerwać umowę. Oprócz tego wyróżnia się także lokaty overnight, czyli lokaty krótkoterminowe. Co ciekawe, jej czas trwania jest krótszy od lokaty jednodniowej. Lokata długoterminowa może natomiast trwać od 2 do nawet 3 lat. Lokata kwartalna, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje okres trzech miesięcy.

Lokata bankowa – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Decydując się na lokatę bankową, szczególnie o dłuższym terminie ważności, kluczową decyzją jest wybór oprocentowania stałego lub zmiennego. Oprocentowanie stałe nie zmienia się w trakcie trwania lokaty, a swoje zyski możesz obliczyć już w momencie zakładania lokaty. Oprocentowanie zmienne natomiast może różnić się podczas obowiązywania lokaty. Zyski będą się zatem zmieniać zależnie od tego, na jakim poziomie zostaną utrzymane stopy procentowe. Wraz z ich wzrostem lub spadkiem wzrasta lub spada oprocentowanie lokaty. W praktyce pozwala to na uzyskanie mniejszych bądź większych zysków.

Czy wiesz, kto może założyć lokatę?

Procedura założenia lokaty w każdym banku będzie przebiegała w podobny sposób, gdyż jest uregulowana odpowiednimi przepisami prawnymi. Zgodnie z tym banki mogą oferować lokatę:

  • osobom prawnym,
  • przedsiębiorcom,
  • osobom fizycznym,
  • osobom fizycznym prowadzącym działalność zarobkową na własny rachunek,
  • jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeśli posiadają zdolność prawną.

Źródła:

https://www.totalmoney.pl/artykuly/7607289,lokaty-konta,lokata—co-to-jest,1,1#jakie-mamy-rodzaje-lokat-bankowych?-1

https://biznes.wprost.pl/poradnik/twoj-portfel/10714117/lokata-co-to-jest-rodzaje-lokat.html

https://www.najlepszekonto.pl/ranking-lokat-porownywarka

https://biznes.wprost.pl/poradnik/twoj-portfel/10714117/lokata-co-to-jest-rodzaje-lokat.html

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
74 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *