Biznes

Komu przysługuje zwrot prowizji bankowej?


Decydując się na jakikolwiek kredyt większość konsumentów dokładnie analizuje swoją sytuację finansową, wysokość zobowiązań i wszelkie możliwe przeszkody, jakie mogą napotkać w trakcie spłaty zobowiązania. Co się jednak dzieje w chwili, gdy posiadamy nadwyżkę finansową i spłacimy kredyt przed czasem? Z czym wiąże się taka sytuacja? Otrzymamy zwrot, czy będziemy obciążeni dodatkowymi kosztami?

Czym jest prowizja bankowa?

Niezależnie od rodzaju kredytu, bank pobiera opłaty operacyjne, których celem jest rekompensata poniesionych przez bank kosztów, ponoszonych w związku z uruchomieniem kredytu. Prowizja bankowa, to jednorazowa opłata, jaką bank dolicza do zobowiązania, wyrażana jest w formie procentowej i obliczana od kwoty udzielanego zobowiązania. Prowizją bankową jest również cyklicznie pobierana opłata stosowana przy rachunku debetowym lub karcie kredytowej.

Jak naliczana jest prowizja?

W świetle prawa bankowego nie ma dokładnych wytycznych, jakimi musi kierować się bank podczas ustalania wysokości prowizji. W związku z tym każdy bank może udzielać kredytu z indywidualnie ustalaną prowizją, najczęściej jednak obliczana jest procentowo od sumy zobowiązania. Jedyne nakładane na instytucje finansowe limity określone są w tzw. ustawie antylichwiarskiej.

Czy kredyt można spłacić wcześniej?

Jeśli okazało się, że jesteśmy w stanie spłacić kredyt wcześniej, to oczywiście możemy to zrobić. Warto jednak dobrze przeanalizować umowę zawartą z bankiem i upewnić się, czy nie będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, ponieważ niekiedy w umowie kredytowej zawarta jest tzw. prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu.

Na czym polega zwrot prowizji bankowej?

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z koniecznością spłacania nie tylko części kapitałowej, ale również innych opłat na rzecz banku. Dzięki wcześniejszej spłacie możemy uzyskać oszczędności wynikające z uregulowania zobowiązania. Główną oszczędnością jest tutaj na oprocentowanie kredytu, a także na marży banku, wchodzącej w skład części odsetkowej raty. Obowiązujące prawo umożliwia uzyskanie częściowego zwrotu prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Sytuacja prezentuje się inaczej w przypadku różnych rodzajów kredytów.

Ile można zyskać na zwrocie prowizji?

Kwota zwrotu jest obliczana indywidualnie i zależy przede wszystkim od wysokości pobranej prowizji i okresu, o który został skrócony harmonogram spłaty rat w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu. Każdy klient ma 6 lat od momentu spłaty kredytu na wystąpienie o zwrot prowizji. Na stronie Internetowej Rzecznika Finansowego jest specjalny kalkulator online, pozwalający obliczyć wysokość zwrotu nadpłaty, a także odsetki za opóźnienie, jeżeli bank nie zwrócił środków wcześniej.

Komu przysługuje zwrot prowizji?

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim zapewnia prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Jakie kredyt musi spełnić kryteria, aby był kredytem konsumenckim? Oto one:

  • kredyt powinien być udzielony konsumentowi (nie firmie),
  • musi być udzielony odpłatnie,
  • musi być przeznaczony na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,
  • nie może być wyższy niż 255.550 zł.

Konsument planujący wcześniejszą spłatę kredytu musi pamiętać, że nie wszystkie koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania podlegać będą zwrotowi. Do tej grupy zaliczyć można m.in. opłaty notarialne czy opłaty związane z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
59 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.