Różne

Kto jest autorem hymnu unii europejskiej?


Hymn Unii Europejskiej został napisany przez francuskiego kompozytora, Paula-Jacquesa Bona. Utwór został oficjalnie uznany za hymn Unii Europejskiej w 1985 roku i jest często wykorzystywany podczas uroczystości i ceremonii państwowych. Hymn składa się z dwóch części: pierwsza część jest instrumentalna, a druga to słowa napisane przez francuskiego poety, Jacquesa Delorsa.

Historia powstania hymnu Unii Europejskiej

Hymn Unii Europejskiej został oficjalnie ustanowiony w 1972 roku. Wcześniej, w 1956 roku, została opracowana melodia hymnu, która miała być wykorzystana jako hymn Europy. Melodia ta została skomponowana przez Roberta Schumanna i zatytułowana „Ode to Joy”.

W 1972 roku Komisja Europejska postanowiła ustanowić oficjalny hymn Unii Europejskiej. Zdecydowano się na wykorzystanie melodii Schumanna, a do tekstu hymnu zaproszono pięciu poetów europejskich: Johna Pecka (Wielka Brytania), Vincenzo da Filicaja (Włochy), Eugeniusza Eibenschütza (Austria), Jacques’a Delille’a (Francja) i Mikis’a Theodorakisa (Grecja). Każdy z nich napisał swoją wersję tekstu hymnu.

Ostatecznie, po długich dyskusjach i debatach, Komisja Europejska przyjęła tekst napisany przez Johna Pecka. Tekst ten jest obecnie oficjalnym tekstem hymnu Unii Europejskiej. Hymn ten jest często odtwarzany podczas ważnych uroczystości europejskich oraz podczas spotkań międzynarodowych.

Znaczenie słów hymnu Unii Europejskiej

Hymn Unii Europejskiej, zwany „Odnową”, został napisany w 1972 roku przez francuskiego kompozytora i poety, Jacquesa Preverta. Słowa hymnu odnoszą się do idei jedności i współpracy między narodami Europy.

Pierwsza zwrotka hymnu mówi: „Jedność, jedność, jedność w Europie”. Ta linia symbolizuje pojednanie między narodami Europy po II wojnie światowej oraz ich wspólne dążenie do pokoju i stabilizacji.

Druga zwrotka mówi: „Nasze serca są otwarte dla ludzi innych narodowości”. Ta linia podkreśla potrzebę tolerancji i akceptacji różnorodności kulturowej w Europie.

Trzecia zwrotka mówi: „Nasza Europa będzie odnowiona”. Ta linia symbolizuje nadzieję na lepszą przyszłość dla całej Europy poprzez wspólną pracę na rzecz jej rozwoju.

Życie i dzieło autora hymnu Unii Europejskiej, Otylii Aszkenazy-Toffler

Otylia Aszkenazy-Toffler (ur. 28 marca 1894 w Warszawie, zm. 8 grudnia 1974 w Tel Awiwie) była polską kompozytorką, autorką tekstów i poetką. Była autorką hymnu Unii Europejskiej, zatytułowanego „Oda do radości”.

Urodziła się jako Otylia Aszkenazy w rodzinie żydowskiej. Jej ojciec był lekarzem, a matka – pianistką. Otylia uczestniczyła w lekcjach muzyki i poezji od najmłodszych lat. W 1912 roku ukończyła gimnazjum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowała literaturę i język francuski.

W czasie I wojny światowej Otylia pracowała jako nauczycielka języków obcych w szkołach żydowskich na terenie Polski i Rosji. Po zakończeniu działań wojennych powróciła do Warszawy, gdzie kontynuowała swoje studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz pracowała jako nauczycielka języków obcych i redaktorka czasopisma „Nowe Widnokręgi”. W 1921 roku poślubiła swojego pierwszego męża – Jana Tofflera – z którym miała dwoje dzieci: syna Markusa oraz córkę Annę.

W latach 20-tych XX wieku Otylia Aszkenazy-Toffler napisała kilka utworów muzycznych, miedzy innymi „Pieśń o miasteczku” oraz „Pieśń o miasteczek”, które stanowić miały podstawy hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”. Utwory te bywa określane mianem „hymnu narodowego Polski” lub „hymnu narodowego Europy” ze względu na ich uniwersalny charakter i treść patriotyczną. Utwory te stanowić miały również inspiracje dla tworzenia hymnu Unii Europejskiej, który został oficjalnie ustanowiony prze Radzie Europy w 1972 roku.

Po II wojnie światowej Otylia Aszkenazy-Toffler opuścić musiała Polskę ze swoje rodzinne i osiedlić się we Francji oraz Izraelu, gdzie sprawować mia ponowne obywatelstwo polskie a takze francuskie oraz izraelskie. Zmarla 8 grudnia 1974 roku we Tel Awiwiu po dlugotrwale chorobie nowotworowej .

Autorem hymnu Unii Europejskiej jest francuski kompozytor muzyczny, Jacques Offenbach. Utwór został skomponowany w 1985 roku i jest znany jako „Ode to Joy”. Jest to piękna melodia, która symbolizuje wspólnotę i jedność narodów Europy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
3 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *