Różne

Rozliczenie podatku dochodowego 2019: kiedy?


Rok 2019 dobiega końca, a wraz z nim nadchodzi czas rozliczenia podatku dochodowego. Termin składania deklaracji podatkowej upływa 30 kwietnia 2020 roku. Wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli dochody w 2019 roku, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej w terminie.

Jak przygotować się do rozliczenia podatku dochodowego za 2019?

Aby przygotować się do rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok, należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić, czy jest się zobowiązanym do składania deklaracji podatkowej.

2. Zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, faktury VAT, rachunki i inne dowody wpłat i wypłat.

3. Przeanalizować wszelkie ulgi i odliczenia podatkowe, które można zastosować.

4. Wybrać odpowiedni formularz deklaracji podatkowej (PIT-37 lub PIT-36).

5. Wypełnić formularz deklaracji podatkowej i sprawdzić poprawność danych oraz obliczeń.

6. Złożyć deklarację podatkową online lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Jakie są najważniejsze zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego za 2019?

Od rozliczenia podatku dochodowego za 2019 r. wprowadzono szereg istotnych zmian. Przede wszystkim, od tego roku obowiązuje nowy limit kosztów uzyskania przychodu wynoszący 20%. Ponadto, odliczenia podatkowe dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne są teraz ograniczone do kwoty 6 091,00 zł. Kolejną ważną zmianą jest możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracowników. Warto również wspomnieć o nowym limitie dla ulgi rehabilitacyjnej, który wynosi teraz 1 044,00 zł. Oprócz tego, od 2019 r. obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych – 18% oraz 32% dla osób prawnych.

Jakie są terminy składania rozliczeń podatkowych za 2019 i jak je wypełnić?

Termin składania rozliczeń podatkowych za 2019 rok upływa 30 kwietnia 2020 roku. Aby wypełnić rozliczenie, należy udać się do urzędu skarbowego lub skorzystać z usług internetowych. W przypadku wypełniania formularza online, należy zarejestrować się na stronie Ministerstwa Finansów i pobrać odpowiedni formularz. Następnie należy wypełnić go według instrukcji i przesłać do urzędu skarbowego. Wszystkie informacje dotyczące wypełniania formularza można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Podsumowując, rozliczenie podatku dochodowego za 2019 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku. Wszelkie wnioski o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowej należy złożyć wcześniej, aby uniknąć ewentualnych kar finansowych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *