Różne

Rozliczenie podatku w Niemczech 2019: terminy i wskazówki


Podatek w Niemczech należy rozliczyć do 31 maja 2019 roku. Wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli dochody w 2018 roku, muszą złożyć swoje deklaracje podatkowe do tego terminu. Osoby, które skorzystały z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, mają czas na złożenie deklaracji do końca lipca 2019 roku.

Jak rozliczyć podatek w Niemczech w 2019 roku?

Podatek w Niemczech w 2019 roku można rozliczyć za pomocą formularza Einkommensteuererklärung, który jest dostępny na stronie internetowej Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern). Formularz należy wypełnić i przesłać do urzędu podatkowego wraz z odpowiednimi dokumentami, takimi jak rachunki, faktury i inne dowody finansowe. Po otrzymaniu formularza podatkowego urząd skontroluje go i prześle informację o wysokości należnego podatku. Następnie należy uiścić podatek na konto bankowe urzędu podatkowego.

Jakie są zmiany w podatkach w Niemczech w 2019 roku?

W 2019 roku w Niemczech wprowadzono szereg zmian dotyczących podatków. Przede wszystkim, od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi teraz 14-42%. Ponadto, zmieniono również stawki podatku od nieruchomości i działalności gospodarczej. W przypadku nieruchomości stawka podatku wynosi teraz od 0,3% do 2,3%, a dla działalności gospodarczej – od 15% do 25%. Ponadto, zmieniono również zasady dotyczące ulg podatkowych. Od 1 stycznia 2019 roku można skorzystać z ulgi na dzieci oraz ulgi na cele edukacyjne i rehabilitacyjne.

Jakie są korzyści z rozliczenia podatku w Niemczech w 2019 roku?

Rozliczenie podatku w Niemczech w 2019 roku może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim, podatnicy mogą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń, które pozwolą im obniżyć swoje zobowiązania podatkowe. Ponadto, istnieje możliwość odliczenia kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą również skorzystać z ulgi na start, co pozwoli im obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe. Wreszcie, istnieje możliwość odliczenia kosztów poniesionych na edukację i szkolenia. Wszystkie te korzyści sprawiają, że rozliczenie podatku w Niemczech w 2019 roku jest opłacalne i warto je rozważyć.

Podsumowując, podatek w Niemczech należy rozliczyć do 31 maja 2019 roku. Wszelkie zmiany w terminie rozliczenia podatku powinny być skonsultowane z lokalnym urzędem skarbowym.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *