Różne

Abolicja ZUS 2018: kiedy i jak skorzystać?


Nowa abolicja ZUS 2018 to program, który ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą spłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Program ten został wprowadzony w celu pomocy tym, którzy mają trudności ze spłatą swoich zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Abolicja ZUS 2018 oferuje szeroki zakres możliwości, w tym możliwość odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia jej na raty. Program ten jest skierowany do osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, które mają nieuregulowane składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak skorzystać z nowej amnestii ZUS 2018?

Aby skorzystać z nowej amnestii ZUS 2018, należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w najbliższym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz dostępny jest na stronie internetowej ZUS. Wypełniony formularz należy dostarczyć do oddziału ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi uregulowanie zaległości składkowych. Po otrzymaniu wszystkich dokumentów, pracownik ZUS przeanalizuje je i podejmie decyzję o udzieleniu amnestii.

Jakie są korzyści z nowej amnestii ZUS 2018?

Nowa amnestia ZUS 2018 daje szansę na uregulowanie zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorcy, którzy nie regulowali składek w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., mogą skorzystać z możliwości uregulowania zaległości bez konieczności ponoszenia kar i odsetek. W ramach amnestii przedsiębiorcy mają możliwość rozłożenia należności na raty, a także skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto, przy uiszczeniu całej należności w jednej racie, ZUS oferuje ulgę w postaci obniżenia o połowę kar i odsetek. Amnestia ZUS 2018 to więc szansa na uregulowanie zaległości bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Jakie są wymagania, aby skorzystać z nowej amnestii ZUS 2018?

Aby skorzystać z nowej amnestii ZUS 2018, należy spełnić następujące wymagania:

1. Zaległości składkowe muszą dotyczyć okresu od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

2. Składki muszą być opłacone w całości do dnia 31 grudnia 2018 r.

3. W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oprócz całościowej spłaty zaległości, należy uregulować także bieżące składki za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

4. W przypadku składek na Fundusz Pracy, oprócz całościowej spłaty zaległości, należy uregulować także bieżące składki za okres od 1 lipca do 30 września 2018 r.

5. Nie można mieć wszczętych postępowań egzekucyjnych lub sądowych dotyczących opisanych wymienionych powyżej składek oraz nie można być objętym postanowieniem sądu o umorzeniu postepowania egzekucyjnego lub odrzuconia wniosku o ogłoszenie upadlości konsumenckiej lub likwidacji dla celów podatkowych.

Podsumowując, nowa abolicja ZUS 2018 została wprowadzona w celu ułatwienia przedsiębiorcom i małym firmom płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Abolicja ta pozwala na zmniejszenie składek o 50% dla małych firm i o 20% dla większych przedsiębiorstw. Jest to korzystne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć swoje koszty i zwiększyć swoje dochody.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *