Różne

Jak usunąć duplikaty wiadomości w outlook 2016?


Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do usuwania duplikatów

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do usuwania duplikatów. Jest to prosty i szybki sposób na usunięcie niepotrzebnych wiadomości. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do folderu, w którym znajdują się duplikaty wiadomości.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz opcję „Usuń duplikaty”.

3. Wybierz opcję „Usuń wszystkie duplikaty” i kliknij przycisk „OK”.

4. Po zakończeniu procesu usuwania duplikatów, wszystkie duplikaty wiadomości zostaną usunięte.

Użycie narzędzia do usuwania duplikatów w programie Outlook 2016 jest szybkim i skutecznym sposobem na usunięcie niepotrzebnych wiadomości.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą skryptu VBA

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016 za pomocą skryptu VBA, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do widoku skrzynki odbiorczej.

2. Kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie wybierz „Makro” i „Visual Basic Editor”.

3. W oknie edytora Visual Basic wybierz „Moduł” z menu „Plik”.

4. Wprowadź następujący kod VBA:

Sub DeleteDuplicates()

Dim myOlApp As Outlook.Application

Dim myNameSpace As Outlook.NameSpace

Dim myInbox As Outlook.MAPIFolder

Dim myItems As Outlook.Items

Dim myItem As Object

Dim mySubject As String

Dim myItem2 As Object

Set myOlApp = Outlook.Application

Set myNameSpace = myOlApp.GetNamespace(„MAPI”)

Set myInbox = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)

Set myItems = myInbox.Items

myItems.Sort „[ReceivedTime]”, True

For Each myItem In myItems

mySubject = myItem.Subject

Set myItem2 = myItems.Find(„[Subject] = '” & mySubject & „'”)

If Not (myItem Is myItem2) Then

myItem2.Delete

End If

Next

End Sub

5. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać skrypt.

6. Wybierz „Uruchom” z menu „Debugowanie”, aby uruchomić skrypt.

7. Po zakończeniu działania skryptu wszystkie duplikaty wiadomości zostaną usunięte.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do wyszukiwania i usuwania duplikatów

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do wyszukiwania i usuwania duplikatów. Narzędzie to pozwala na wyszukiwanie i usuwanie duplikatów wiadomości w programie Outlook 2016. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do folderu, w którym znajdują się wiadomości, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów.

2. Kliknij przycisk „Narzędzia” i wybierz „Wyszukiwanie i usuwanie duplikatów”.

3. Wybierz folder, w którym chcesz wyszukać duplikaty wiadomości.

4. Kliknij przycisk „Szukaj”, aby wyszukać duplikaty wiadomości.

5. Po zakończeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie duplikaty wiadomości.

6. Wybierz duplikaty, które chcesz usunąć, i kliknij przycisk „Usuń”.

7. Po usunięciu duplikatów wiadomości możesz zamknąć okno narzędzia do wyszukiwania i usuwania duplikatów.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do porządkowania wiadomości

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do porządkowania wiadomości. Aby to zrobić, należy wybrać folder, w którym znajdują się wiadomości, a następnie wybrać opcję „Porządkuj” z menu „Wiadomości”. W oknie dialogowym „Porządkuj” należy wybrać opcję „Usuń duplikaty” i kliknąć przycisk „OK”. W ten sposób Outlook automatycznie usunie wszystkie duplikaty wiadomości z wybranego folderu.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do usuwania zbędnych wiadomości

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do usuwania zbędnych wiadomości. Jest to narzędzie, które pozwala na usuwanie wiadomości, które są powtarzane lub zbędne. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do folderu, w którym znajdują się duplikaty wiadomości.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz opcję „Usuń zbędne wiadomości”.

3. Wybierz opcję „Usuń duplikaty” i kliknij przycisk „OK”.

4. Po wykonaniu tych czynności, Outlook usunie wszystkie duplikaty wiadomości z folderu.

Narzędzie do usuwania zbędnych wiadomości jest łatwe w użyciu i pozwala na szybkie usuwanie duplikatów wiadomości z programu Outlook 2016.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do folderu, w którym znajdują się duplikaty wiadomości.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz opcję „Usuń duplikaty”.

3. Wybierz opcję „Usuń wszystkie duplikaty” i kliknij przycisk „OK”.

4. Program Outlook 2016 automatycznie usunie wszystkie duplikaty wiadomości z folderu.

5. Po zakończeniu procesu usuwania duplikatów można zamknąć okno dialogowe i kontynuować pracę z programem Outlook 2016.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości e-mail

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości e-mail. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do folderu, w którym znajdują się wiadomości e-mail.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz opcję „Usuń duplikaty”.

3. Wybierz opcję „Usuń duplikaty” z menu kontekstowego.

4. Wybierz opcję „Usuń wszystkie duplikaty” i kliknij przycisk „OK”.

5. Po zakończeniu procesu usuwania duplikatów wiadomości e-mail, wszystkie duplikaty zostaną usunięte z folderu.

Użycie narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości e-mail w programie Outlook 2016 jest szybkim i łatwym sposobem na usunięcie duplikatów wiadomości e-mail.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości z konta pocztowego

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości z konta pocztowego. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do folderu, w którym znajdują się duplikaty wiadomości.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz opcję „Usuń duplikaty”.

3. Wybierz opcję „Usuń wszystkie duplikaty” i kliknij przycisk „OK”.

4. Program Outlook 2016 automatycznie usunie wszystkie duplikaty wiadomości z folderu.

5. Po zakończeniu procesu usuwania duplikatów można zamknąć program Outlook 2016.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości z folderów

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości z folderów. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do folderu, w którym znajdują się duplikaty wiadomości.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wybierz opcję „Usuń duplikaty”.

3. Wybierz opcję „Usuń wszystkie duplikaty” i kliknij przycisk „OK”.

4. Po zakończeniu procesu usuwania duplikatów wiadomości, zostaną one usunięte z folderu.

Użycie narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości z folderów jest szybkim i skutecznym sposobem na usunięcie duplikatów wiadomości w programie Outlook 2016.

Jak usunąć duplikaty wiadomości w Outlook 2016 za pomocą narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości z kalendarza

Aby usunąć duplikaty wiadomości w programie Outlook 2016, można skorzystać z narzędzia do usuwania zduplikowanych wiadomości z kalendarza. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz program Outlook 2016 i przejdź do widoku Kalendarz.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kalendarzu i wybierz opcję Usuń duplikaty.

3. Wybierz opcję Usuń duplikaty wiadomości z kalendarza.

4. Wybierz opcję Usuń wszystkie duplikaty wiadomości.

5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie duplikatów.

Po wykonaniu powyższych kroków wszystkie duplikaty wiadomości zostaną usunięte z kalendarza w programie Outlook 2016.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
20 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *