Różne

Jak zgrać wiadomości z telefonu samsung?


Jak zgrać wiadomości SMS z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Smart Switch

Aby zgrać wiadomości SMS z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Smart Switch, należy wykonać następujące kroki:
1. Zainstaluj aplikację Smart Switch na swoim urządzeniu.
2. Uruchom aplikację i wybierz opcję „Kopiuj dane z innego urządzenia”.
3. Wybierz opcję „Kopiuj z telefonu”.
4. Podłącz telefon Samsung do komputera za pomocą kabla USB.
5. Wybierz opcję „Wiadomości” i zaznacz ją, aby wybrać wiadomości SMS do zgrania.
6. Kliknij przycisk „Kopiuj”, aby rozpocząć proces kopiowania.
7. Po zakończeniu procesu kopiowania wiadomości SMS zostaną zapisane na komputerze.

Jak zgrać wiadomości MMS z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Kies

Aby zgrać wiadomości MMS z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Kies, należy wykonać następujące kroki:
1. Zainstaluj aplikację Kies na swoim komputerze.
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
3. Uruchom aplikację Kies i połącz się z telefonem.
4. Wybierz opcję „Wiadomości” z menu głównego.
5. Wybierz opcję „Eksportuj”, aby zapisać wiadomości MMS na komputerze.
6. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać wiadomości MMS.
7. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zakończyć proces.

Po wykonaniu powyższych kroków wiadomości MMS zostaną zapisane na komputerze.

Jak zgrać wiadomości WhatsApp z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Cloud

Aby zgrać wiadomości WhatsApp z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Cloud, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz aplikację Samsung Cloud na swoim telefonie.
2. Przejdź do ustawień i wybierz opcję „Zarządzaj danymi”.
3. Wybierz opcję „Kopiuj dane”.
4. Wybierz aplikację WhatsApp i wybierz opcję „Kopiuj dane”.
5. Wybierz opcję „Zapisz w chmurze”.
6. Wybierz opcję „Zapisz”.
7. Po zakończeniu procesu kopiowania danych, możesz przejrzeć swoje wiadomości WhatsApp w aplikacji Samsung Cloud.

Jak zgrać wiadomości e-mail z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Email

Aby zgrać wiadomości e-mail z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Email, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz aplikację Samsung Email na swoim telefonie.
2. Przejdź do Ustawień i wybierz Konta.
3. Wybierz konto, z którego chcesz zgrać wiadomości e-mail.
4. Wybierz opcję Eksportuj.
5. Wybierz folder, do którego chcesz zapisać zgrane wiadomości e-mail.
6. Wybierz opcję Eksportuj, aby zakończyć proces.

Po wykonaniu powyższych kroków wiadomości e-mail zostaną zgrane z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Email.

Jak zgrać wiadomości tekstowe z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Messages

Aby zgrać wiadomości tekstowe z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Messages, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz aplikację Samsung Messages na swoim telefonie.
2. Przejdź do Ustawień aplikacji i wybierz opcję „Kopia zapasowa i przywracanie”.
3. Wybierz opcję „Utwórz kopię zapasową”.
4. Wybierz, które wiadomości chcesz zgrać, a następnie wybierz opcję „Utwórz kopię zapasową”.
5. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kopię zapasową, a następnie wybierz opcję „Zapisz”.
6. Po zakończeniu procesu kopiowania, możesz przywrócić wiadomości tekstowe z kopii zapasowej, wybierając opcję „Przywróć z kopii zapasowej”.

Jak zgrać wiadomości z aplikacji społecznościowych z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Social

Aby zgrać wiadomości z aplikacji społecznościowych z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Samsung Social, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Samsung Social na swoim telefonie.

2. Przejdź do ustawień aplikacji i wybierz opcję „Zarządzaj kontem”.

3. Wybierz opcję „Eksportuj wiadomości”.

4. Wybierz aplikację społecznościową, z której chcesz zgrać wiadomości.

5. Wybierz format pliku, w którym chcesz zapisać wiadomości.

6. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

7. Kliknij przycisk „Eksportuj”, aby zakończyć proces.

Po wykonaniu powyższych kroków wiadomości z aplikacji społecznościowych zostaną zapisane w wybranym przez Ciebie formacie i miejscu.

Jak zgrać wiadomości z konta Google z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Google Backup

Aby zgrać wiadomości z konta Google z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Google Backup, należy wykonać następujące kroki:
1. Otwórz aplikację Ustawienia na telefonie Samsung.
2. Przejdź do sekcji Konta i synchronizacja.
3. Wybierz konto Google, z którego chcesz zgrać wiadomości.
4. Wybierz opcję Ustawienia konta.
5. Wybierz opcję Ustawienia kopii zapasowej.
6. Wybierz opcję Wiadomości.
7. Wybierz opcję Włącz kopiowanie zapasowe.
8. Wybierz opcję Utwórz kopię zapasową.
9. Poczekaj, aż proces zakończy się.

Po zakończeniu procesu kopiowania zapasowego wiadomości z konta Google zostaną zapisane w aplikacji Google Backup.

Jak zgrać wiadomości z konta iCloud z telefonu Samsung za pomocą aplikacji iCloud Drive

Aby zgrać wiadomości z konta iCloud z telefonu Samsung za pomocą aplikacji iCloud Drive, należy wykonać następujące kroki:

1. Na telefonie Samsung zainstaluj aplikację iCloud Drive.
2. Zaloguj się do swojego konta iCloud.
3. Przejdź do ustawień aplikacji iCloud Drive i wybierz opcję „Synchronizuj wszystko”.
4. Wybierz folder, do którego chcesz zapisać wiadomości z konta iCloud.
5. Wybierz opcję „Zapisz”.
6. Wiadomości zostaną zapisane w wybranym folderze.

Jak zgrać wiadomości z konta Microsoft z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Microsoft OneDrive

Aby zgrać wiadomości z konta Microsoft z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Microsoft OneDrive, należy wykonać następujące kroki:
1. Zainstaluj aplikację Microsoft OneDrive na swoim telefonie Samsung.
2. Zaloguj się do swojego konta Microsoft.
3. Wybierz opcję „Ustawienia” i wybierz „Kopiowanie plików”.
4. Wybierz „Wiadomości” i wybierz „Kopiuj”.
5. Wybierz folder, do którego chcesz skopiować wiadomości.
6. Kliknij „Kopiuj”, aby zakończyć proces.

Po wykonaniu powyższych kroków wiadomości z konta Microsoft zostaną zgrane na telefon Samsung za pomocą aplikacji Microsoft OneDrive.

Jak zgrać wiadomości z konta Dropbox z telefonu Samsung za pomocą aplikacji Dropbox

Aby zgrać wiadomości z konta Dropbox z telefonu Samsung, należy zainstalować aplikację Dropbox na telefonie. Następnie należy zalogować się do konta Dropbox i wybrać opcję „Ustawienia”. W sekcji „Ustawienia” należy wybrać opcję „Wiadomości”. Po wybraniu tej opcji pojawi się lista wszystkich wiadomości zapisanych w koncie Dropbox. Następnie należy wybrać opcję „Zapisz”, aby zapisać wybrane wiadomości na telefonie. Po zakończeniu procesu zapisywania wiadomości na telefonie, można je wyświetlić w aplikacji Dropbox.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
61 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *