Różne

Kupno nieruchomości: kto płaci PCC?


PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, jest obowiązkowym podatkiem, który musi być uiszczony przy zakupie nieruchomości. Płatnikiem tego podatku jest osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje transakcji. W przypadku zakupu nieruchomości to właśnie ona musi zapłacić PCC.

Jak uniknąć płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości?

Aby uniknąć płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie nieruchomości, należy skorzystać z jednej z dwóch możliwości. Pierwszą opcją jest skorzystanie z ulgi na zakup pierwszego mieszkania. Warunkiem skorzystania z tego rodzaju ulgi jest to, że nabywca musi być osobą fizyczną i musi wykazać, że będzie mieszkał w danym lokalu przez okres co najmniej 5 lat. Drugim sposobem uniknięcia podatku od czynności cywilnoprawnych jest skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z ustawodawstwem polskim, jeśli wartość transakcji nieruchomości nie przekracza kwoty równej 1 500 000 PLN, to transakcja ta jest całkowicie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jakie są zasady opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości?

Podatkiem od nabycia nieruchomości objęte są transakcje zawierane w celu nabycia prawa własności lub innych praw majątkowych do nieruchomości. Podatek od nabycia nieruchomości jest opłacany przez kupującego i wynosi 2% wartości transakcji. W przypadku, gdy wartość transakcji jest niższa niż 10 000 zł, podatek wynosi 200 zł. Podatek od nabycia nieruchomości można rozliczyć na dwa sposoby: poprzez samodzielne rozliczenie się z fiskusem lub poprzez uiszczenie go bezpośrednio notariuszowi, który dokonuje czynności notarialnych.

Jakie są skutki podatkowe zakupu nieruchomości w Polsce?

Skutki podatkowe zakupu nieruchomości w Polsce są uzależnione od rodzaju nabywanej nieruchomości oraz od tego, czy jest ona przeznaczona na cele mieszkaniowe, czy inwestycyjne.

Jeśli chodzi o nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe, to podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 2% wartości transakcji. W przypadku nieruchomości inwestycyjnych PCC wynosi 3%.

Kolejnym podatkiem jest podatek od nieruchomości. Jego wysokość zależy od lokalizacji i rodzaju nieruchomości. Podatek ten płaci się co roku i jego stawka może się różnić w zależności od gminy.

Ostatnim podatkiem jest podatek dochodowy (PIT). W przypadku zakupu nieruchomości na cele mieszkaniowe, która będzie służyła do celów mieszkalnych, można skorzystać z ulgi mieszkaniowej i obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe.

Podsumowując, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie nieruchomości płaci kupujący. Wysokość podatku zależy od wartości nieruchomości i wynosi 2% jej wartości. W przypadku nabycia nieruchomości w ramach darowizny lub spadku, podatek PCC jest obniżony do 0,5%.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *