Różne

Mały ZUS 2019: jakie składki?


Mały ZUS 2019 to program, który umożliwia mikroprzedsiębiorcom i samozatrudnionym składanie składek na ubezpieczenia społeczne w niższych stawkach. Program ten pozwala na obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne do minimalnych stawek, co oznacza, że mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni mogą zaoszczędzić pieniądze. Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS-u obejmują: składkę emerytalną, rentową, chorobową oraz Funduszu Pracy.

Jakie składki ZUS 2019 dla małych firm?

Małe firmy w 2019 roku są zobowiązane do opłacania składek ZUS-u. Składki te składają się z trzech podstawowych elementów: składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 19,52% od podstawy wymiaru składek, która jest określona przez ustawodawcę. Składka ta dzieli się na dwie części: 9,76% pokrywa pracodawca, a 9,76% pokrywa pracownik.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, z czego 7,75% pokrywa pracodawca i 1,25% pokrywa pracownik.

Fundusz Pracy to składka wynosząca 2,45%, którą pokrywa całkowicie pracodawca.

Jak obniżyć składki ZUS 2019 dla małych firm?

Małe firmy mogą skorzystać z ulg w opłacaniu składek ZUS w 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają maksymalnie 9 pracowników, mogą skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Oznacza to, że składki są niższe niż dla firm zatrudniających więcej pracowników. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z preferencyjnych stawek składek dla mikroprzedsiębiorców, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go do swojego oddziału ZUS-u. Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeśli przychody firmy nie przekroczyły określonego limitu.

Jak wykorzystać ulgi i zwolnienia w składkach ZUS 2019 dla małych firm?

Małe firmy mogą skorzystać z ulg i zwolnień w składkach ZUS w 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z preferencyjnych stawek składek na ubezpieczenia społeczne. W pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 0,5% podstawy wymiaru składek. Przy czym podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż minimalna podstawa wymiaru określona dla danego rodzaju ubezpieczenia.

Małe firmy mogą również korzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przeznaczonego dla osób rozpoczynających samozatrudnienie. Zwolnienie to dotyczy osób, które nie są objęte obowiązek ubezpieczeń społecznych i mają dochody nieprzekraczające kwoty określonej prze Ustawodawcę.

Ponadto małe firmy mogą również skorzystać ze zwolnienia z obowiązek opłacania składek na Fundusze Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwolnieniu towarzyszy jednak obowiązek odprowadzenia do Urzedu Skarbowego specjalnego podatku od osób fizycznych (PIT).

Korzystanie z ulg i zwolnień wskazanych powyżej polega na specyficznym rozeznaniu się prze przedsiwebiorsa co do jego sytuacji prawno-podatkowej oraz możliwości finansowych. Dlatego też każdy przedstawiciel małej firmy powinien dokonać indywidualnego rozeznania swojego statusu prawno-podatkowego oraz możliwości finansowych, aby maksymalnie wykorzystać ulgi i zwolnienia oferowane prze Ustawodawce.

Mały ZUS 2019 to składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 556,02 zł oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 369,25 zł. Składki te są stałe i niezmienne dla każdego przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że składki te są obowiązkowe i należy je opłacać regularnie, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *