Różne

Podatek od dochodu – ile procent? Sprawdź!


Podatek od dochodu to podatek, który jest naliczany od dochodu osiągniętego przez osobę fizyczną lub prawną. W Polsce wysokość podatku od dochodu wynosi 18% dla osób fizycznych i 19% dla osób prawnych.

Jak obliczyć podatek od dochodu w Polsce?

Podatek od dochodu w Polsce oblicza się na podstawie skali podatkowej. Skala podatkowa dzieli się na trzy przedziały: do 85.528 zł, od 85.528 zł do 127.000 zł oraz powyżej 127.000 zł. W pierwszym przedziale stawka podatku wynosi 18%, w drugim 32%, a w trzecim 40%. Dochód należy pomniejszyć o kwotę wolną od podatku, która wynosi 3091 zł i jest stała dla każdego podatnika. Następnie należy obliczyć różnicę między dochodem a kwotą wolną od podatku i pomnożyć ją przez stawkę podatku dla danego przedziału.

Jakie są zmiany w podatku od dochodu w 2021 roku?

W 2021 roku wprowadzono szereg zmian w podatku od dochodu. Przede wszystkim, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obniżono stawkę podatkową dla osób osiągających dochody w przedziale od 85 528 zł do 127 000 zł. Stawka ta obniżona została z 18% do 17%. Ponadto, stawka podatkowa dla osób osiągających dochody powyżej 127 000 zł pozostała na poziomie 32%. Warto również wspomnieć, że od 2021 roku obowiązuje nowy limit kosztów uzyskania przychodu. Limit ten wynosi teraz 20% przychodu brutto lub 24 836 zł, co oznacza, że można odliczyć maksymalnie 24 836 zł od swojego rocznego dochodu.

Jakie są korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorców związane z podatkiem od dochodu w Polsce?

Korzyści związane z podatkiem od dochodu w Polsce są nieocenione dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, podatek od dochodu jest ważnym źródłem dochodu dla budżetu państwa, który może być wykorzystywany na finansowanie różnych projektów publicznych. Ponadto, podatek od dochodu może być używany jako narzędzie regulacyjne, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy.

Jednak istnieje również kilka zagrożeń związanych z podatkiem od dochodu w Polsce. Przede wszystkim, wysokie stawki podatkowe mogą ograniczać możliwości inwestycyjne przedsiębiorców i utrudniać im osiąganie zysku. Ponadto, skomplikowane przepisy dotyczące opodatkowania mogą powodować nieporozumienia i nadmierne obciążenia dla przedsiębiorców.

Podsumowując, podatek od dochodu w Polsce wynosi 18% lub 32%, w zależności od wysokości dochodu. Osoby o niskich dochodach mogą skorzystać z ulg podatkowych, które mogą obniżyć ich podatek do 17%.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *