Różne

Szkoda majątkowa: jak domagać się odszkodowania?


Jeśli domagasz się odszkodowania za szkodę majątkową, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Dzięki temu zaoszczędzisz sobie sporo czasu i nerwów. Dodatkowo zwiększasz szanse na zadowalającą rekompensatę. Sprawdź, czym jest szkoda mieniu!

Szkoda majątkowa – znaczenie w prawie cywilnym

Szkoda majątkowa powstaje w wyniku zdarzenia losowego (takiego jak zalanie), nieszczęśliwego wypadku lub celowego działania osoby, do której nie należy dane mienie. Rzeczoznawca musi ocenić zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mienia, z kolei ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Z proponowanego rozwiązania możesz skorzystać tylko wtedy, gdy wykupiłeś polisę. Jeśli chcesz zabezpieczyć swój majątek, rozważ taką opcję.

W przypadku szkody majątkowej niejednokrotnie dochodzi do zaniżania kosztorysów przygotowywanych przez rzeczoznawców. Warto wtedy skorzystać z pomocy specjalistów.

Zastanawiasz się, jak ubezpieczyć mienie? Zanim podpiszesz umowę z ubezpieczycielem, zapoznaj się z postanowieniami dodatkowymi, które określają zakres ochrony. Wprowadzają szeroki zakres wyłączeń i ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Sprawdź, czym jest szkoda majątkowa i co możesz zrobić w takiej sytuacji!

Odszkodowanie: komu przysługuje?

Jeśli doznałeś szkody majątkowej, możesz ubiegać się o odszkodowanie jednorazowe (pokrycie kosztów naprawy albo utraty wartości mienia) lub odszkodowanie za utracone korzyści. Z drugiego rozwiązania możesz skorzystać wtedy, gdy uszkodzone auto, urządzenie elektroniczne, biuro lub narzędzia były Ci niezbędne do pracy.

W przypadku szkody niematerialnej możesz domagać się zadośćuczynienia, natomiast w przypadku szkody majątkowej przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Kodeks cywilny określa sposób i zakres naprawy wspomnianych szkód.

Jak udokumentować szkodę majątkową?

Pamiętaj, by w określonym terminie powiadomić zakład ubezpieczeniowy o zajściu wypadku. Zazwyczaj powinieneś zgłosić szkodę majątkową ciągu 3-7 dni. Takie informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Teraz ubezpieczyciel podejmuje niezbędne kroki do rozpatrzenia zasadności roszczenia. 

W trakcie procedury likwidacyjnej osoba ubezpieczeniowa przedstawia podmiotowi odpowiedzialnemu dokumenty potwierdzające powstanie szkody i jej wysokość. W tym celu możesz przesłać całą dokumentację obejmującą zdjęcia, faktury i rachunki, a także sporządzić spis inwentarza szkody. 

Oprócz tego rzeczoznawca dokona oględzin zniszczonego lub uszkodzonego mienia, by określić rozmiar szkody majątkowej. Na wysokość odszkodowania wpływa wybrany wariant ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zwraca uwagę na procentowy stopień zużycia technicznego nieruchomości, który odejmuje od wysokości ustalonego odszkodowania.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą AE.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
29 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *