Różne

Ubezpieczenie samochodu kupionego na raty. Co trzeba wiedzieć?


Chcesz kupić samochód na raty do swojej firmy? Jeśli tak, pamiętaj o dopełnieniu formalności związanych z ubezpieczeniem auta. Sprawdź, które polisy są obowiązkowe i dowiedz się, kto pokrywa ich koszty.

Firmowy samochód na raty to rozwiązanie bardzo popularne w wielu przedsiębiorstwach. Kredyt pozwala na uzupełnienie floty pojazdów bez konieczności angażowania sporej części środków firmowych. Warto jednak pamiętać, że zanim z salonu wyjedziesz nowym autem, musisz dopełnić kilku formalności. Dotyczą one ubezpieczenia komunikacyjnego.

Samochód na raty a ubezpieczenie

Do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczają się m.in.:

  • OC,
  • Autocasco (AC),
  • Assistance,
  • NNW

Istotą takich ubezpieczeń jest finansowe zabezpieczenie ubezpieczonego, gdyby doszło do zdarzenia wymienionego w umowie. Lista tych zdarzeń zależy od rodzaju polisy oraz zakresu działania ochrony ubezpieczeniowej. Jak to działa? Kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego, a pojazd był ubezpieczony w odpowiednim zakresie, wówczas ubezpieczyciel przejmuje na siebie finansową odpowiedzialność za szkodę. Oznacza to, że wypłaca odszkodowanie osobie pokrzywdzonej lub finansuje koszty naprawy auta, czy ewentualne koszty leczenia, oczywiście zgodnie z zakresem umowy. Dla właściciela pojazdu oznacza to jedno – brak konieczności ponoszenia wydatków z własnych środków.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy zarejestrowany samochód musi zostać objęty ubezpieczeniem OC. Natomiast polisa AC, NNW, czy assistance są nieobowiązkowe – zależą wyłącznie od indywidualnych potrzeb właściciela pojazdu.

Co na to bank?

Czy to oznacza, że kupując samochód na raty, można ograniczyć się wyłącznie do polisy OC? Niekoniecznie. W tym przypadku zastosowanie ma wewnętrzna polityka banku, który udziela kredytu samochodowego. Może się zatem okazać, że wykupienie ubezpieczenia OC będzie niewystarczające.

Jakie ubezpieczenie dla samochodu na raty?

Jeśli decydujesz się wziąć samochód na raty, zapoznaj się z polityką banku w kwestii ubezpieczenia komunikacyjnego. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC najpewniej trzeba będzie wykupić jeszcze ubezpieczenie AC. Niektóre banki, np. Toyota Bank w ramach Kredytu niższych rat Toyota Easy (RRSO 12,13%, kalkulacja została dokonana na dzień 20.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie), wymagają wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia AC, które stanowi zabezpieczenie umowy kredytowej w ramach cesji praw z polisy.

Polisa AC

Istotą ubezpieczenia AC jest przejęcie przez ubezpieczyciela finansowej odpowiedzialności m.in. za szkody:

  • spowodowane zderzeniem z innym pojazdem, obiektem,
  • powstałe na skutek zjawisk atmosferycznych (np. gradobicia, burzy, ulewnych deszczy, silnych wiatrów),
  • będących następstwem aktów wandalizmu,
  • wyrządzone przez zwierzęta.

Co istotne, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy auta także wtedy, gdy do jego uszkodzenia doszło z winy kierującego tym pojazdem.

Choć AC, zgodnie z ustawą, ma charakter dobrowolny, może być wymagane przez bank. Głównie wynika to z faktu, iż taka polisa stanowi zabezpieczenie umowy kredytowej (chodzi o cesję praw z polisy AC). Co to oznacza w praktyce? Tyle, że gdy dojdzie do szkody całkowitej lub kradzieży, ubezpieczyciel w pierwszej kolejności wypłaci odszkodowanie bankowi i tylko w takiej części, w jakiej pozostaje niespłacony kredyt. Gdy przy szkodach o charakterze częściowym, ubezpieczający wybrał wariant warsztatowy, ubezpieczyciel finansuje naprawę auta w sposób bezgotówkowy.

Czy ubezpieczenie samochodu wliczane jest do miesięcznej raty?

Zastanawiasz się, czy koszty ubezpieczenia wliczone są w miesięczne raty za samochód? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – wszystko zależy od polityki wewnętrznej konkretnego banku. Mogą być wliczone w ratę, ale też składka może być opłacona odrębnie przez kredytobiorcę. Dlatego ważne jest, aby i tę kwestię wcześniej ustalić z bankiem.

To, że bierzesz samochód na raty nie zwalnia cię z obowiązku wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego. Takie polisy są niezwykle istotne, ponieważ chronią cię finansowo przed skutkami zdarzeń na drodze, a jednocześnie zabezpieczają z tytułu spłaty zaciągniętego zobowiązania.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
17 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *