Biznes

Jak zarejestrować blog jako tytuł prasowy?


Prowadzisz blog? Tworzysz wraz ze stworzoną przez siebie redakcją autorskie teksty, które publikujecie w internecie? Lepiej skonsultuj się z prawnikiem i zastanów się czy warto zarejestrować stronę jako tytuł prasowy – brak podjęcia działań w tej kwestii to wykroczenie, za które grozi kara grzywny do 5000 zł. O tym, czy Twój blog podlega pod definicję prasy, dowiesz się od swojego prawnika.

Jak dokonać rejestracji bloga?

Jeśli po analizie prawnej sytuacji Twojego portalu okaże się, że Twój blog spełnia kryteria i powinien zostać zarejestrowany jako tytuł prasowy, wypełnij wniosek o rejestrację i udaj się do sądu okręgowego właściwego dla Twojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

Jak wygląda wniosek i jakie koszty towarzyszą rejestracji?

Wniosek o rejestrację musi mieć formę pisemną i zawierać konkretne informacje – tytuł czasopisma lub dziennika, określoną siedzibę i dokładny adres redakcji. W przypadku bloga musimy określić redaktora naczelnego, czyli wskazać osobę decydującą o całokształcie serwisu. Określić należy wydawcę – siedzibę i adres. Częstotliwość ukazywania się tytułu – lub aktualizacji. Wniosek powinien być podpisany czytelnym podpisem wnioskodawcy. Oprócz samych informacji należy dołączyć dwa załączniki dotyczące redaktora naczelnego:

  1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
  2. Zaświadczenie o obywatelstwie i że nie jest to osoba pozbawiona praw publicznych

Koszt rejestracji bloga jako tytułu prasowego to 40 zł. Sąd ma czas 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli przez 30 dni nie otrzymasz odpowiedzi, masz prawo rozpocząć prowadzenia bloga jako prasy.

Co zyskujesz dzięki rejestracji tytułu prasowego?

Dzięki rejestracji zyskujesz wszystkie przywileje dziennikarskie. Stajesz się pełnoprawnym członkiem grupy zawodowej publicystów. Wiąże się to z przywilejami, jak i z obowiązkami. Zobowiązanie do szczególnej staranności i rzetelności wiąże się ze sposobem gromadzenia i publikacji materiałów, a nawet z formą tekstów – dziennikarze zobowiązani są dbać o poprawność języka oraz unikać używania wulgaryzmów. Będąc dziennikarzem bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za przekazywane treści, musisz określać źródła informacji, jak i chronić dobra osobiste i interesy informatorów. Możesz korzystać z prawa tajemnicy dziennikarskiej. Przywileje najczęściej wiążą się z wolnym dostępem do wydarzeń, informacji z agencji prasowych, jak i licznymi udogodnieniami związanymi z obecnością w kulturze.

stos gazet

Jeśli więc prowadzisz bloga newsowego, sprawdź dokładnie czy przypadkiem nie podlegasz już pod prawo prasowe i tytuł Twojego bloga nie powinien zostać oznaczony tytułem prasowym! Jeśli tak – napisz wniosek i zgłoś się do sądu okręgowego w celu otrzymania decyzji o formie prawnej.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
40 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *