Finanse

Zwrot kosztów kredytu gotówkowego po wcześniej spłacie – co warto wiedzieć?


Każdy kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. W takim przypadku bank powinien zwrócić mu część kosztów kredytu. Czym jest kredyt konsumencki i jak można uzyskać zwrot kosztów kredytu gotówkowego?

Czy każdy kredyt gotówkowy jest kredytem konsumenckim?

Planując wcześniejszą spłatę kredytu, należy upewnić się, że produkt bankowy, z jakiego korzystamy, jest kredytem konsumenckim. Musi spełnić on następujące warunki:

  • udzielony osobie prywatnej
  • udzielony na cele niezawodowe i nie rolnicze
  • udzielony w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł

Również pożyczki udzielone przez banki i inne instytucje finansowe, które spełniają powyższe warunki, zaliczane są do pożyczek konsumenckich.

Kiedy można uzyskać zwrot kosztów kredytu gotówkowego?

Zwrot kosztów kredytu gotówkowego możliwy jest wówczas, gdy spełnia on warunki kredytu konsumenckiego oraz wtedy, gdy spłaciliśmy go przed terminem zawartym w umowie. Ponadto warunkiem uzyskania takiego zwrotu jest podpisanie umowy po 18 grudnia 2011 roku i spłacenia go w takiej kwocie, jaką uwzględnia umowa kredytowa. Koszty kredytu, które składają się na część odsetkową raty (prowizja, marża, odsetki) wyliczane są bowiem na podstawie terminu kredytowania. Jeśli spłaciliśmy nasze zobowiązanie przed czasem, powinniśmy pokryć koszty wyłącznie za rzeczywisty czas, w jakim spłacany był kredyt. Kwotę do zwrotu oblicza się proporcjonalnie, a uzyskanie zwrotu możliwe jest po złożeniu wniosku.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Odbierz Pieniądze.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
49 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.