Nowe technologie

Czy trudno jest zostać wynalazcą? Nie! Poznaj TRIZ


Proces twórczy wciąż jest tajemnicą dla badaczy i naukowców ludzkiego umysłu. Jest to pojęcie zagadkowe przez wzgląd na natchnienie. To, czy twórca w danym momencie stworzy oczekiwaną rzecz/usługę/rozwiązanie zależy od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Natchnienie to moment olśnienia, kiedy na trudną do rozwiązania kwestię, znajdujemy odpowiedź tak banalną, że sami się zastanawiamy, że też nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł.

Zdolność do wynalazczości

To dzięki zdolności do wynalazczości rozwinęliśmy się. Wynalazki pozwoliły nam przetrwać  – bronić się i panować na Ziemi. W historii świata znajdziemy mnóstwo przykładów, na to, jak innowacyjne pomysły i wytwory zmieniały świat. Zdolność do wynalazczości możemy uznać za nasze naturalne predyspozycje. Jak korzystać z tak zaawansowanych umiejętności w życiu codziennym i biznesie? Czy tworzymy tylko wtedy, gdy przychodzi natchnienie? Czy możemy pobudzić w sobie twórcze myślenie i zdolności do kreatywnego rozwiązywania problemów?

Na pomoc przychodzi odkrycie naukowe – innowacyjne rozwiązywanie zadań TRIZ

TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań to odkrycie naukowe z końca lat 40-tych XX wieku dokonane przez znakomitego analityka i innowatora Henryka Altszullera. Dziś metoda ta stosowana jest powszechnie na całym świecie, korzystają z niej przede wszystkim przedsiębiorcy. Choć stale jest wykorzystywana i udoskonalana, podstawowa formuła TRIZ nie zmieniła się od wielu lat – bazuje na przekonaniu, że każdy problem wynikający z danego systemu technicznego można rozwiązać na podstawie wiedzy o tym, jak rozwija się technika.

Proces wynalazczości nie jest według Altszullera powiązany z natchnieniem, a pokonywaniem sprzeczności pojawiających się podczas ulepszania istniejącego systemu. Sprzeczność techniczna jest wynikiem pożądanych i niepożądanych konsekwencji zmian wprowadzanych w systemie technicznym. Często, zanim nastąpi poprawa, status quo systemu ulega pogorszeniu – odpowiednie zdefiniowanie, która część z całości została zaburzona, może doprowadzić nas do odpowiedzi na podstawowe pytanie: co należy poprawić, by dojść do celu. Kiedy znajdziemy tę odpowiedź, staną przed nami kolejne wyzwania – efektywne rozwiązanie problemu, czyli sprzeczność fizyczna. Definiowanie sprzeczności to kluczowa część pracy wynalazcy, pragnącego sformułować Idealne Końcowe Rozwiązanie.

Zgodnie z opracowaną przez Altszullera teorią, silenie się na oryginalność nie przynosi oczekiwanych efektów. Prosty sposób mówienia i formułowania problemów to przepis na sukces. Skomplikowana terminologia prowadzi do nieporozumień.

Altszuller sformułował 40 chwytów (zasad) usuwania sprzeczności – opisał, jakie działania powinniśmy podjąć w przypadku konfliktu sprzeczności. Wykorzystując opracowane zasady będziemy w stanie pokonać trapiące nas trudności. TRIZ zadziała, jeśli będzie wykorzystywane przez specjalistę w swojej dziedzinie. To dzięki specjalistycznej wiedzy, zastosowana metodologia sprawdzi się.

TRIZ nie tylko dla technologii

TRIZ nie ogranicza się tylko do zasad usuwania sprzeczności – to rozbudowana i obszerna teoria. Mistrzowie TRIZ za pomocą opracowanej metodologii kreują unikatowe rozwiązania, stają się wynalazcami w różnych dziedzinach – wykorzystują w teorię w biznesie, nauce, pedagogice czy marketingu. Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań daje nam nieograniczone możliwości. Dzięki niej i ty możesz zostać wynalazcą!

Zainteresowanych teorią TRIZ zapraszamy do kontaktu – http://novismo.com/

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
4 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.