Biznes

Kim jest radca prawny i czym się zajmuje?


Osoby szukające pomocy prawnej często zastanawiają się, jakimi kompetencjami i uprawnieniami różni się radca prawny od adwokata. Podejmując ostateczną decyzję, do którego specjalisty się udać, warto poznać różnice między obydwoma zawodami prawniczymi. Dowiedz się, kim jest radca prawny i czym się zajmuje oraz czym zawód radcy prawnego różni się od zawodu adwokata.

Kto może zostać radcą prawnym?

Według ustawy o radcach prawnych zawód ten może wykonywać wyłącznie osoba wpisana na listę radców prawnych. Aby uzyskać taki wpis, trzeba spełnić określone warunki. Najważniejszym z nich jest ukończenie studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra (lub ukończenie zagranicznych studiów prawnych, uznawanych w Polsce). Ponadto, aby zostać radcą prawnym, należy spełnić jeden z wyszczególnionych warunków, do których należy między innymi ukończenie aplikacji radcowskiej i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego. Możliwe jest jednak uzyskanie praw do wykonywania zawodu radcy prawnego w inny sposób niż powyżej opisany. Radcą prawnym może być między innymi profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych lub komornik po studiach prawniczych z 3-letnim doświadczeniem. Każdy radca prawny musi jednak ukończyć studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra, a także spełnić dodatkowe kryteria umożliwiające uzyskanie wpisu na listę radców prawnych.

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny może świadczyć pomoc prawną w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych, opiniowania umów, jak również sporządzania opinii prawnych. Radca prawny może także reprezentować klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi lub administracyjnymi, a nawet działać w charakterze obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego. Od 2007 roku radcy prawni mogą występować w sprawach rodzinnych, a od 2015 roku także w sprawach karnych. Radca prawny w Łodzi może więc świadczyć usługi dokładnie w takim zakresie, w jakim świadczy swoje usługi adwokat.

Radca prawny a adwokat – czym różnią sią oba zawody prawnicze?

Obecnie dla osoby, która szuka pomocy prawnej, różnice między uprawnieniami i kompetencjami radcy prawnego a adwokata są praktycznie nieistotne. Zasadniczą różnicą pomiędzy przedstawicielami tych zawodów są różne możliwości dotyczące form zatrudnienia. Radcy prawni mogą być zatrudniani w oparciu o umowę o pracę (mogą pozostawać w stosunku pracy), o ile nie zajmują się sprawami karnymi i karnoskarbowymi. Adwokaci nie mają takiej możliwości, mogą współpracować w oparciu o jedną z umów cywilnoprawnych. Adwokaci nie mogą więc zatrudnić się „na etat” ani w firmie, ani w kancelarii prawnej. Z kolei osoba prywatna, korzystająca z usług prawnych radcy prawnego lub adwokata, podpisuje umowę w sprawie obsługi prawnej.

Wraz z wprowadzeniem zmian w 2007, a następnie w 2015 roku, zawody radcy prawnego i adwokata stały się bardzo zbieżne w zakresie uprawnień. Aktualnie trwa debata na temat połączenia obu tych zawodów prawniczych na wzór większości krajów europejskich, w których podobny dualizm zawodów prawniczych nie występuje.

comments icon2 komentarze
2 komentarze
112 wyświetleń
bookmark icon

2 thoughts on “Kim jest radca prawny i czym się zajmuje?

    Napisz komentarz…

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Najstarsze
    Najnowsze
    Najwyżej oceniane