Biznes

Operator wózka widłowego – jak wygląda kurs?


Zawód operatora wózka widłowego jest coraz popularniejszy. Decydują się na niego młodzi ludzie dopiero rozpoczynający swoją karierę zawodową, żeby zwiększyć swoje szanse na pracę, a także osoby dłużej pracujące, chcąc rozszerzyć swoje kwalifikacje. Aby obsługiwać wózki widłowe, trzeba ukończyć specjalistyczny kurs.

Wózki widłowe są tak zaprojektowane, aby mogły być wykorzystywane w transporcie zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz magazynów oraz hal przemysłowych. Urządzenie musi być dostosowane do miejsca, gdzie będzie użytkowane. Modele na olej napędowy są rekomendowane do stosowania na przestrzeniach otwartych, np. na budowie czy w sadzie. Silniki takich wózków napędzane są ropą, przez co mają większą moc i możliwości. Wózki widłowe na gaz mogą być wykorzystywane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, w pomieszczeniach, gdzie jest dobra wentylacja. Natomiast do pracy w miejscach zamkniętych najlepiej wybrać pojazdy z napędem elektrycznym.

Wózki widłowe to urządzenia o bardzo szerokim zastosowaniu. Wykorzystywane są w budownictwie, sadownictwie, rolnictwie, przemyśle, w portach i hurtowniach do załadunku oraz rozładunku towarów. 

Na czym polega praca operator wózka widłowego?

Operator wózka widłowego to nie tylko osoba, która obsługuje to urządzenie i transportuje towary z jednego miejsca w inne. Oprócz tego musi mieć wiedzę w zakresie urządzeń transportu bliskiego, a także kompetencje zawodowe, które zapewniają bezpieczeństwo pozostałym pracownikom magazynu podczas obsługi urządzenia. Obowiązki operatora wózka widłowego mogą różnić się w zależności od zapisów umowy o pracę. Do jego obowiązków najczęściej należą bezpieczna i zgodna z przepisami obsługa wózka widłowego, załadunek, transport oraz rozładunek towarów, kontrola stanu technicznego pojazdu, wymiana butli gazowej przy wózkach z napędem gazowym itp.

Jak wygląda kurs na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych kursanci poznają budowę wózków jezdniowych, zasady ich eksploatacji oraz warunki bezpiecznej pracy. Druga część kursu obejmuje zajęcia praktyczne. Podczas nich uczestnicy uczą się obsługi urządzenia i bezpiecznego przewożenia towarów. Po ukończonym kursie odbywa się egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Składa się on z części teoretycznej (kursant musi odpowiedzieć na kilka pytań) oraz egzaminu praktycznego. Tylko pozytywne zaliczenie egzaminu daje możliwość zdobycia uprawnień na operatora wózków widłowych.

Kto może zostać operatorem wózków  widłowych?

Operatorem wózków widłowych może zostać osoba, która  ukończyła 18 lat i ma wykształcenie minimum podstawowe. Dodatkowo kandydat do pracy w tym zawodzie musi mieć zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający obsługę tego typu urządzeń. Przeciwskazaniem do pracy  jako operator wózków widłowych są m.in. problemy z koordynacją, zaburzenia słuchu i wzroku oraz zaburzenia psychiczne.

Praca operatora wózków widłowych ma wielki potencjał. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu UDT operator może pracować w branży przemysłowej, transportowej i budowlanej nie tylko w Polsce, ale także za granicą. 

Zdjęcie: materiał partnera

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
32 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.